Главная

Английский

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Certified locations: Kolpašská 4, 969 01 Banská Štiavnica, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Scope of activities: Vykonávanie bytových, občianskych, dopravných a inžinierskych stavieb.Činnosť vykonávaná banským spôsobom.Zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov.Flat, civil, transport and engineering constructions development. Activity performed using mining methods. Establishment, securing and shut down of mining structures and quarries.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid